TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Lưới Việt được hình thành và phát triển dựa trên những giá trị văn hóa đẹp nhất và theo tầm nhìn sứ mệnh của mình. Chúng tôi hướng tới việc đem lại những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao dành cho khách hàng không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn cả trên thị trường Quốc tế.

TẦM NHÌN

  • Trở thành một trong những nhà sản xuất, gia công và phân phối lưới nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
  • Đưa sản phẩm lưới nông nghiệp của Việt Nam ra thị trường quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường Quốc tế.

SỨ MỆNH

  • Sản xuất và cung cấp các sản phẩm lưới nông nghiệp chất lượng cao, liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ hướng đến chất lượng cao nhất cho Quý khách hàng.
  • Xây dựng và Đào tạo đội ngũ tận tâm, trung thực, uy tín dựa trên nền tảng “14 Giá trị Văn hóa” nhằm đảm bảo khách hàng luôn tiếp cận được sản phẩm chất lượng cao nhất.
  • Đồng hành cùng bà con nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và tăng cường giá trị thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ